۲۶ آذر , ۱۳۹۳
دسته بندی: مشکلات شما, ویژه

دوستان سلام

با توجه به نیاز کاربران اینترنتی مبنی بر دانستن خطاهای اتصال به شبکه در ذیل لیست خطاها را برای شما قرار داده ایم.

در صورت وجود هرگونه سوال و مشکلی با ما در ارتباط باشید.

*   *   *   *   *

۶۰۰- اگر سیستم در حال شماره گیری باشد و دوباره شماره گیری نمائید این خطا نمایش داده میشود.
۶۰۱- راه انداز Port بی اعتبار می باشد.
۶۰۲- Port هم اکنون باز میباشد و برای بسته شدن آن باید کامپیوتر را مجدّداً راه اندازی کرد.
۶۰۳- بافر شماره گیری ، بیش از حد کوچک است.
۶۰۴- اطلاعات نادرستی مشخص شده است.
۶۰۵- نمی تواند اطلاعات Port را تعیین کند.
۶۰۶ Port شناسائی نمی شود.
۶۰۷- ثبت وقایع مربوط به مودم بی اعتبار میباشد.
۶۰۸- راه انداز مودم نصب نشده.
۶۰۹- راه انداز مودم شناسائی نشده .
۶۱۰- بافر ندارد .
۶۱۱- اطلاعات مسیر یابی غیر قابل دسترسی می باشد .
۶۱۲- مسیر درست را نمی تواند پیداکند.
۶۱۳-نرخ فشرده سازی بی اعتبار برای داده ها انتخاب شده.
۶۱۴- سر ریزی بافر.
۶۱۵- Port پیدا نشده .
۶۱۶- یک درخواست نا همزمان در جریان می باشد.
۶۱۷- Port یا دست گاه هم اکنون قطع می باشد.
۶۱۸- Port باز نمی شود . (این خطا وقتی رخ می دهد که یک برنامه از Port استفاده کند.)
۶۱۹- Port قطع می باشد. (این خطا وقتی رخ می دهد که یک برنامه از Port استفاده کند.)
۶۲۰- هیچ نقطه ی پایانی وجود ندارد .
۶۲۱- نمی تواند فایل دفترچه ی راهنما ی تلفن را باز نماید.
۶۲۲- فایل دفترچه ی تلفن را نمی تواند بار گزاری کند.
۶۲۳- نمی تواند ورودی دفتر راهنمای تلفن را بیابد.
۶۲۴-نمی توان روی فایل دفتر راهنمای تلفن نوشت.
۶۲۵- اطلاعات بی اساسی در دفتر راهنمای تلفن مشاهده می شود .
۶۲۶- رشته را نمی تواند بار گزاری کند.
۶۲۷-کلید را نمی تواند پیدا کند.
۶۲۸- Port قطع شده.
۶۲۹- Port به وسیله ی دستگاه راه دور قطع می شود.(سازگار نبودن برنامه ی راه انداز مودم با برنامه ی ارتباطی).
۶۳۰- Port به دلیل از کار افتادگی سخت افزار قطع می باشد.
۶۳۱- Portتوسط کاربر قطع شده .
۶۳۲- اندازه ی ساختار داده اشتباه می باشد.
۶۳۳- Port هم اکنون مورد استفاده می باشد و برای Remote Access Dial-up پیکر بندی نشده.(راه انداز درستی بر روی مودم نصب نشده).
۶۳۴- نمی تواند کامپیوتر شما را روی شبکه راه دور ثبت نماید .
۶۳۵- خطا مشخص نشده.
۶۳۶- دستگاه اشتباهی به Port بسته شده است .
۶۳۷- رشته ( (Stringنمی تواند تغییر یابد.
۶۳۸- زمان درخواست به پایان رسیده.
۶۳۹- شبکه ی نا همزمان قابل دسترسی نیست.
۶۴۰- خطای NetBIOS رخ داده.
۶۴۱- سرور نمیتواند منابع NetBIOS مورد نیاز برای پشتیبانی سرویس گیرنده را در اختیار بگیرد.
۶۴۲- یکی از اسامی NetBIOS شما هم اکنون روی شبکه ی راه دور ثبت می گردد.( دو کامپیوتر می خواهند با یک نام وارد شوند.)
۶۴۳- Dial-up adaptor در قسمت Network ویندوز وجود ندارد.
۶۴۴- شما Popus پیغام شبکه را دریافت نخواهید کرد.
۶۴۵- Authentication داخلی اشکال پیدا کرده.
۶۴۶- Account در این موقع روز امکان log on وجود ندارد.
۶۴۷- حساب قطع میباشد .
۶۴۸- اعتبار Password تمام شده .
۶۴۹- حساب اجازه ی دستیابی راه دور (Remote Access) را ندارد.(به نام کلمه ی عبور اجازه ی Dial-up داده نشده است.)
۶۵۰- سرور Remote Accessپاسخ نمیدهد.
۶۵۱- مودم شما یا سایر دستگاههای اتصال دهنده خطائی را گزارش کرده است.(اشکال پیش آمده از مودم شماست.)
۶۵۲- پاسخ نا مشخصی از دستگاه در یافت می شود.
۶۵۳- Macro (دستور العمل کلان) .ماکرو خاسته شده توسط راه انداز در لیست فایل .INF موجود نمی باشد.
۶۵۴-یک فرمان یا یک پاسخ در قسمت .INF دستگاه به ماکرو نامشخص اشاره می کند .
۶۵۵- (پیغام) در فایل .INF دستگاه مشاهده نمی شود.
۶۵۶- دستور العمل (ماکرو Default Off ) در فایل .INF دستگاه شامل یک دستور العمل نا مشخص می باشد.
۶۵۷-فایل .INF دستگاه نمی تواند باز شود.
۶۵۸- اسم دستگاه در فایل .INF دستگاه یا در فایل INI. رسانه بیش از حد طولانی میباشد.
۶۵۹- فایل INI. رسانه به نام نا شناخته ی یک دستگاه اشاره می کند.
۶۶۰- فایل INI. رسانه برای این فرمان پاسخی ندارد.
۶۶۱- فایل .INF دستگاه فرمان را از دست داده است.
۶۶۲- تلاش برای قرار دادن یک ماکرو لیست نشده در قسمت فایل .INF دستگاه صورت نگرفته است.
۶۶۳- فایل INI. رسانه به نوع نا شناخته ی یک دستگاه اشاره می کند.
۶۶۴- نمی تواند به حافظه اختصاص دهد.
۶۶۵- Port برای Remote Access پیکر بندی نشده.
۶۶۶- مودم شما یا سایر دستگاههای اتصال دهنده در حال حاضر کار نمی کنند.
۶۶۷- فایل INI. رسانه را نمی تواند بخواند.
۶۶۸- اتصال از بین رفته است.
۶۶۹- پارامتر بکار گرفته شده در فایل INI. رسانه بی اعتبار میباشد.
۶۷۰- نمی تواند نام بخش را از روی فایل INI. رسانه بخواند.
۶۷۱- نمی تواند نوع دستگاه را از روی فایل INI. رسانه بخواند.
۶۷۲- نمی تواند نام دستگاه را از روی فایل INI. رسانه بخواند.
۶۷۳- نمی تواند کاربر را از روی فایل INI. رسانه بخواند.
۶۷۴- نمی تواند بیشترین حد اتصالBPS را از روی فایل INI. رسانه بخواند.
۶۷۵- نمی تواند بیشترین حد BPS را از روی فایل INI. رسانه بخواند.
۶۷۶- خط اشغال می باشد.(رایج ترین خطا است و البته با توجه به تجربه ی من این خطا زمانی که راه انداز مودم به درستی نصب نشده باشد هم رخ میدهد .پس با برخورد با این خطا نگران نباشید.
۶۷۷- شخص بجای مودم پاسخ میدهد.
۶۷۸- پاسخی وجود ندارد.
۶۷۹- نمی تواند عامل را پیدا کند.
۶۸۰-خط تلفن وصل نیست .
۶۸۱- یک خطای کلی توسّط دستگاه گزارش داده میشود.
۶۸۲- Writing section Name دچار مشکل شده.
۶۸۳- Writing device name با مشکل مواجه است.
۶۸۴- device name .684 writing با مشکل رو به رو می باشد .
۶۸۵- Writing maxconnectbps با مشکل رو به رو می باشد .
۶۸۶- Writing maxcarrierBPS با مشکل رو به رو می باشد .
۶۸۷- user writing با مشکل رو به رو می باشد .
۶۸۸- Default Off Writing با مشکل رو به رو می باشد .
۶۸۹- Reading Default Off با مشکل رو به رو می باشد .
۶۹۰- فایل INI. رسانه خالی است.
۶۹۱- دسترسی صورت نمی گیرد زیرا نام و کلمه ی عبور روی دومین بی اعتبار است.
۶۹۲- سخت افزار در درگاه یا دستگاه های متصل شده از کار افتاده است .
۶۹۳- Binary macro با مشکل رو به رو می باشد .
۶۹۴- خطای DCB یافت نشد.
۶۹۵- ماشین های گفتگو آماده نیستند.
۶۹۶- راه اندازی ماشین های گفتگو با مشکل رو به رو می باشد .
۶۹۷ � Partial response Looping با مشکل رو به رو می باشد .
۶۹۸- پاسخ نام کلیدی در فایل .INF دستگاه در فرمت مورد نظر نمی باشد.
۶۹۹- پاسخ دستگاه باعث سر ریزی بافر شده است.
۷۰۰- فرمان متصل به فایل .INF دستگاه بیش از حد طولانی می باشد.
۷۰۱- دستگاه به یک میزان BPS پشتیبانی نشده توسط گرداننده .COM تغییر میابد.
۷۰۲- پاسخ دستگاه زمانی در یافت می گردد که هیچ کس انظار ندارد.
۷۰۳- در فعّالیت کنونی مشکلی ایجاد شده.
۷۰۴- شماره ی callback اشتباه است.
۷۰۵- مشکل invalid auth state .
۷۰۶- invalid auth state دچار مشکل شده.
۷۰۷- علامت خطا یاب X.25.
۷۰۸- اعتبار حساب تمام شده است .
۷۰۹- تغییر پسورد روی دومین با مشکل رو به رو شده.
۷۱۰- در زمان ارتباط با مودم ، شما خطا های سری بیش از حد اشباع شده ، مشاهده می شود.
۷۱۱- Rasman initialization صورت نمی گیرد.
۷۱۲- در گاه Biplex در حال اجرا می باشد. چند لحظه بعد دوباره شماره بگیرید.
۷۱۳- مسیر های ISDN فعال در خط اصلی قطع می باشد.
۷۱۴- کانالهای ISDN کافی برای ایجاد تماس تلفنی در دسترس نمیباشد .
۷۱۵- به دلیل کیفیت ضعیف خط تلفن ، خطا های فراوانی رخ می دهد.
۷۱۶- پیکر بندی remote access IP غیر قابل استفاده می باشد.
۷۱۷- آدرس های IP در static pool remote access IP وجود ندارد.
۷۱۸- مهلت برقراری تماس PPP پایان پذیرفته است.
۷۱۹- PPP توسط دستگاه راه دور پایان میابد .
۷۲۰ پروتکل های کنترل PPP پیکر بندی نشده.
۷۲۱- همتای PPP پاسخ نمی دهد.
۷۲۲- بسته ی PPP بی اعتبار می باشد.
۷۲۳- شماره تلفن ، از جمله پسوند و پیشوند ، بش از حد طولانی می باشد.
۷۲۴- پروتکل IPX نمی تواند بر روی در گاه Dial �Out نماید زیرا کامپیوتر یک مسیر گردان IPX می باشد.
۷۲۵- IPX نمی تواند روی Port (در گاه) Dial �in شود زیرا مسیر گردان IPX نصب نشده است.
۷۲۶- پروتکل IPX نمی تواند برای Dial- out روی بیش از یک درگاه و در یک زمان استفاده شود.
۷۲۷- مودم نمی تواند به فایل TCPCFG.DLL دست یابد.
۷۲۸- مودم نمی تواند آداپتور IP متصل به Remote Access را پیدا کند.
۷۲۹- slip استفاده نمی شود مگر اینکه پروتکل IP نصب شود.
۷۳۰- ثبت کامپیوتر کامل نمی باشد.
۷۳۱- پروتکل پیکر بندی نمی شود.
۷۳۲- توافق بین PPP صورت نگرفته است.
۷۳۳- پروتکل کنترل PPP برای پروتکل این شبکه سرور موجود نمی باشد.
۷۳۴- پروتکل کنترل لینک PPP خاتمه یافته است .
۷۳۵- آدرس مورد نیاز توسط سرور رد می شود .
۷۳۶- کامپیوتر راه دور پروتکل کنترل را متوقف می کند.
۷۳۷- نقطه برگشت LOOPBACK DETECTED) ) شناسائی شد .
۷۳۸- سرور آدرس را مشخص نمی کند.
۷۳۹- سرور راه دور نمی تواند از پسورد ENCRYPTED ویندوز NT استفاده نماید.
۷۴۰- دستگاههای TAPI که برای remote access پیکر بندی می شوند به طور صحیح نصب و آماده نشده اند.
۷۴۱- کامپیوتر محلی از encryption پشتیبانی نمی نماید.
۷۴۲- سرور راه دور از encryption پشتیبانی نمی نماید .
۷۴۳- سرور راه دور به encryption نیاز دارد.
۷۴۴- نمی تواند شماره شبکه IPX را استفاده نماید که توسط سرور راه دور در نظر گرفته شده است.
۷۴۵- یک فایل مهم و ضروری آسیب دیده dial-up Networking. را دوباره نصب کنید.
۷۵۱- شما ره ی callback شما کاراکتر بی اعتبار می باشد.فقط این کاراکتر ها مجاز میباشند: – ، ( ، ) ، W، T ، P ، Space ، @ و ۰ تا ۹٫
۷۵۲- در زمان پردازش Script یک خطای نحوی صورت می گیرد .
۷۵۳- اتصال نمی تواند قطع شود زیرا توسط مسیر گردان چند پروتکلی ایجاد شده .
۷۵۴- سیستم قادر به یافتن bundle چند اتصالی نمی باشد .
۷۵۵- سیستم قادر به اجرای شماره گیری خودکار نمی باشد. زیرا این ورودی یک شماره گیر عادی می باشد .
۷۵۶- این اتصال هم اکنون در حال شماره گیری می باشد.
۷۵۷- خدمات دستیابی راه دور خود به خود آغاز نمی شود . اطلاعات بیشتر را مطالعه کنید.
۷۵۸- اشتراک اتصال اینترنت هم اکنون روی این اتصال میسر می گردد.
۷۶۰- در زمان فراهم آوری امکانات مسیر یابی این خطا رخ می دهد.
۷۶۱- در زمان فراهم شدن اشتراک اتصال اینترنت برای این اتصال این خطا رخ می دهد.
۷۶۳- اشتراک اتصال اینترنت فعال نمی باشد و یا دو اتصال LAN و یا بیشتر به علاوه اتصالی که با این LAN ها مشترک شده وجود دارد .
۷۶۴- دستگاه کارت خوان smartcard نصب نیست .
۷۶۵- اشتراک اتصال اینترنت میسر نمی باشد . اتصال LAN با آدرس IP در حال حاضر پیکر بندی می شود که برای آدرس گزاری اتوماتیک IP مورد نظر است.
۷۶۶- سیستم نمی تواند هیچ گواهی را بیابد.
۷۶۷- اشتراک اتصال اینترنت میسر نمی باشد. اتصال LAN بر روی شبکه شخصی انتخاب میگردد که بیش از یک آدرس IP را پیکر بندی کرده .اتصال LAN را با یک آدرس IP مجزا مجددا پیکر بندی نمایید قبل از اینکه اشتراک اتصال اینترنت صورت گیرد .
۷۶۸- به دلیل رمز دار نکردن داده ها اتصال صورت نمی گیرد .
۷۶۹- مقصد مشخصی قابل دستیابی نمی باشد.
۷۷۰- دستگاه راه دور تلاش برای برقراری ارتباط را نمی پذیرد.
۷۷۱- اقدامات اتصال صورت نمی گیرد زیرا شبکه اشغال می باشد .
۷۷۲- سخت افزار شبکه کامپیوتر راه دور با نوع تلفن در اختیار سازگاری ندارد .
۷۷۳- امکان ایجاد اتصال میسر نمی باشد زیرا شماره مقصد تغییر کرده است .
۷۷۴- به دلیل از کار افتادگی ، موقتا اتصال صورت نمی گیرد .
۷۷۵- مکالمه تلفنی توسط کامپیوتر راه دور قطع شد.
۷۷۶-مکالمه تلفنی نمی تواند وصل گردد ، زیرا مقصد خواسته است که یک ویژگی را حفظ کند.
۷۷۷- اتصال صورت نمی گیرد زیرا مودم (یا سایر دستگاه های ارتباط دهنده) روی کامپیوتر راه دور دچار مشکل شده اند.
۷۷۸- تایید هویت سرور امکان پذیر نیست .
۷۷۹- برای برقراری dial � out این اتصال باید از Smartcard استفاده کرد .
۷۸۰- عمل انجام شده برای این اتصال بی اعتبار می باشد .
۷۸۱- تلاش برای رمز گزاری صورت نمی گیرد زیرا گواهی معتبری یافت نشد.
۷۸۲- ترجمه آدرس شبکه در حال حاضر به عنوان یک پروتکل مسیر یابی نصب می گردد و باید قبل از اینکه باید قبل از اینکه اشتراک اتصال اینترنت فراهم گردد حذف شود .
۷۸۳- اشتراک اتصال اینترنت میسر نمی یابد . اتصال LAN که به عنوان شبکه شخصی انتخاب می گردد .(اتصال آداپتور LAN را چک کنید .)
۷۸۴- در حالی که این اتصال را در زمان logon استفاده می کنید ، شما نمی توانید شماره بگیرید زیرا این اتصال برای استفاده از نام کاربری پیکر بندی شده است که متفاوت از نام کاربر روی smartcard می باشد . چنانچه بخواهید آن را زمان log onاستفاده نمائید باید برای استفاده از user name روی کارت smart آن را پیکر بندی کنید.
۷۸۵- در صورت استفاده از این اتصال در زمان log on شما نمیتوانید شماره گیری کنید. زیرا برای استفاده از یک
Smartcard پیکر بندی نشده است.
۷۸۶- مبادرت به اتصال L2TP صورت نمی گیرد زیرا هیچ گواهی نامه ی معتبری برای تصدیق امنیت روی کامپیوتر
شما وجود ندارد .
۷۸۷- اتصال L2TP غیر ممکن است زیرا لایه امنیتی نمیتواند کامپیوتر راه دور Authentication نماید .
۷۸۸- تلاش برای ایجاد اتصال L2TP بی نتیجه می باشد.زیرا لایه امنیتی نمی تواند پارامتر های سازگار با کامپیوتر راه دور را فراهم نماید .
۷۸۹- تلاش برای ایجاد اتصال L2TP فراهم نمی گردد زیرا لایه امنیتی با یک خطای پرداز شی در طول سازگاری با کامپیوتر راه دور مواجه است.
۷۹۰- تلاش برای اتصال L2TP صورت نمی گیرد زیرا تائید گواهی نامه بر روی کامپیوتر راه دور میسر نمی باشد.
۷۹۱- اتصال L2TP صورت نمی گیرد زیرا خط مشی امنیتی برای اتصال یافت نمی شود.
۷۹۲- اتصال L2TP صورت نمی گیرد زیرا زمان توافق امنیتی به پایان رسیده است.
۷۹۳- اتصال L2TP صورت نمی گیرد زیرا این خطا رخ می دهد در حالی که در مورد امنیت به توافق می رسند.
۷۹۴- ویژگی Radius این کاربر PPP نمی باشد.
۷۹۵- ویژگی Radius نوع تونلی برای این کاربر نادرست میباشد.
۷۹۶- ویژگی Radius نوع خدمات برای این کاربر نه قالب بندی می شود و نه به صورت CALLBACK قالب بندی
می شود.
۷۹۷- مودم پیدا نشد.
۷۹۸- گواهی نامه ای شناسایی نمی شود که بتواند که بتواند در پروتکل قابل ارائه استفاده شود .
۷۹۹- اشتراک اتصال اینترنت میسر نمیگردد زیرا دو IP شبیه به هم در شبکه وجود دارد .
۸۰۰- مودم قادر به ایجاد اتصال VPN نمی باشد یا سرویس دهنده VPN در دسترس نمی باشد.

منتظر نظرات شما سروران هستیم.

درباره نویسنده: مدیریت سایت

گروه فناوری اطلاعات ایده پرداز جغتای در سال 1391 در شهرستان جغتای تاسیس گردید و در زمینه های سخت افزار ، نرم افزار ، شبکه ، اینترنت و فروش سیستم و لپ تاپ فعالیت مینماید. جهت برقراری ارتباط و بیان مشکلات و مسائل خود با شماره سامانه پیامک 5000262052 در ارتباط باشید.

مشاهده تمامی پست های

یک دیدگاه برای “ کاملترین خطاهای رایج اتصال به اینترنت

  1. mosareza گفت:

    با تشکر از زحمات شما عزیزان ممنون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

چهار × 5 =

اشتراک پیامک

تقویم شمسی

خرداد ۱۴۰۲
شیدسچپج
« آذر  
 12345
۶۷۸۹۱۰۱۱۱۲
۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹
۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶
۲۷۲۸۲۹۳۰۳۱ 

پیشنهاد ویژه

http://joghataynet.ir/wp-content/uploads/2018/06/051sms-120-240.gif